MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

142/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatáról

A Képviselő-testület:

 

1.)          a helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz pályázatot nyújt be, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére 402 m3 mennyiségre.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

               Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

 

2.)          az önkormányzat a saját forrást a költségvetéséből biztosítja és vállalja, hogy a szociális tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

               Dr. Juhász Szabolcs jegyző;

 

3.)          A támogatás megítélését követően határozza meg a szociális tűzifa természetbeni támogatás feltételeit és választja ki a rászorulókat.

Határidő: folyamatos

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

               Dr. Juhász Szabolcs jegyző;