MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

141/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2013-0002    kódszámú     pályázat    keretében megvalósult Polgármesteri Hivatal és Könyvtár, Kulturális Központ, kegytárgyboltok, városi Piac, valamint Általános Iskola létesítményekre vonatkozó energetikai tanúsítvány elkészítésére beérkezett árajánlat elfogadása

 

A Képviselő-testület:

 

1.   a benyújtott árajánlat alapján vállalkozási szerződést köt Máriapócs Város Önkormányzat beruházásában megvalósult Polgármesteri Hivatal és Könyvtár, Kulturális Központ, kegytárgyboltok, városi Piac valamint Általános Iskola létesítményekre vonatkozó energetikai tanúsítvány elkészítésére a TON-ARS Bt.-vel (4400 Nyíregyháza, Etel köz 17. III/9.) 250.000,- Ft. + 67.500,- Ft. (27% ÁFA) bruttó 317.500,- Ft. összegben.

     Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően a TON-ARS Bt.-vel a vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester

Dr. Juhász Szabolcs Jegyző