MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

140/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2013-0002  kódszámú  pályázat  keretében megvalósult Polgármesteri Hivatal, Kulturális Központ, Könyvtár, valamint városi Piac épületekre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat, valamint Tűzriadó és kiürítési terv elkészítésére beérkezett árajánlat elfogadása

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ a benyújtott árajánlat alapján megbízási szerződést köt Máriapócs Város Önkormányzat beruházásban megvalósult Polgármesteri Hivatal, Kulturális Központ, Könyvtár valamint városi Piac létesítményekre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó terv elkészítésére Vasvári Róbert ny. tü. fhdgy. 95.000,- Ft. + 40.136,- Ft. (27 % ÁFA) bruttó 135.136,- Ft. összegben.

 

Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a Képviselőt-testület döntésének megfelelően Vasvári Róberttel a megbízási szerződést kösse meg.

 

Határidő:   azonnal

Felelős:     Papp Bertalan polgármester;

                   Dr. Juhász Szabolcs jegyző