MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

139/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016-os munkaterve

 

A Képviselő-testület:

 

   1./  Máriapócs   Napközi  Otthonos  Óvoda  2015-2016-os nevelési évre vonatkozó munkatervét a beterjesztettek szerint elfogadja.

 

 2./  Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát Bajzáth Viktória óvodavezető részére küldje meg.

 

            Határidő: azonnal       

            Felelős: Papp Bertalan polgármester