MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

138/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Művelődési Ház és Városi Könyvtár szakmai és pénzügyi beszámolója a 2015. évi tevékenységről

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ A Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2014-2015. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

 

   2./ Megbízza  Papp Bertalan polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatát Vonáné Pásztor Éva intézményvezető részére küldje meg.

 

 Határidő: azonnal       

            Felelős: Papp Bertalan polgármester