MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

137/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Beszámoló a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatala 2014-2015. évben végzett tevékenységéről

 

A Képviselő-testület:

 

   1./ A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014-2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.