MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

136/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Állami  Számvevőszék   intézkedési  terv  végrehajtásának eredményessége, elemzése

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az Állami Számvevőszék utóellenőrzés során feltárt hiányosságok  megszüntetése érdekében, az intézkedési terv végrehajtásáról,  az előírt feladatok végrehajtásának eredményességéről, az elemzés eredményének bemutatásáról szóló tájékoztatást elfogadja.