MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

135/2015.(IX.09.)

H A T Á R O Z AT A:

 

Tűzifa támogatás

A Képviselő-testület:

 

 1.a./ Hivatalból induló eljárással a 2015-ös évben a központi személyi- és  lakcímnyilvántartás alapján tűzifa támogatást nyújt életvitelszerűen lakott ingatlanonként 1 m3 mennyiségben.

A támogatás feltételeit a 16/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelet            14. §-a részletezi.

1.b./ A támogatás a 2015. évi szociális  keretből történik.

 

    2./ A 128/2015.(IX.09.)  –  135/2015.(IX.09.)  határozatokban megállapított támogatási formákról a lakosságok írásban tájékoztatni kell.