MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

133/2015.(IX.09.)

H A T Á R O Z AT A:

 

 

Idősek 62. éven felüliek támogatása

 

A Képviselő-testület:

 

 

1.a./  Hivatalból induló eljárással a 2015-ös évben a központi személyi- és  lakcímnyilvántartás alapján támogatást nyújt, mindazon személyek részére, akik 2015. december 31. napjáig a 62. életévüket betöltik. A támogatás összege 5 000 Ft/fő.

 

A támogatás feltételeit a 16/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelet            12. §-a részletezi.

 

1.b./ A támogatás kifizetése postai úton, az Idősek Világnapján történik a 2015. évi szociális  keretből.