MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

132/2015.(IX.09.)

H A T Á R O Z AT A:

 

 

Gyermekétkeztetési támogatás

 

A Képviselő-testület:

 

 

1.a./ Hivatalból induló eljárással 100 %-os étkezési térítési díj támogatást nyújt a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő családok helybeni általános iskoláztatási és helybeni óvodáztatási költségeinek enyhítéséhez a 2016-os költségvetés elfogadásáig.

 

A támogatás feltételeit a 16/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelet            11. §-a részletezi.

 

1.b./ A támogatás összegét az önkormányzat a szolgáltató részére átutalja.