MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

130/2015.(IX.09.)

H A T Á R O Z AT A:

 

Óvodáztatási támogatás

 

A Képviselő-testület:

 

1.a./ Az óvodakezdés megkönnyítése érdekében kérelemre a 2015-ös évben óvodáztatási támogatást nyújt.

  A támogatás összege 10 000 Ft/gyermek.

 

A támogatás feltételeit a 16/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelet            9. §-a részletezi.

 

1.b./ A támogatás kifizetése postai úton történik a 2015. évi szociális  keretből.