MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

129/2015.(IX.09.)

H A T Á R O Z AT A:

 

Házasulók támogatása

A Képviselő-testület:

 

1.a./  A  2015-ös évben kérelemre házasulók támogatást nyújt, minden   2015. január 1. után házasságot kötött fiatal párnak.

         A támogatás összege 50 000 Ft/házaspár.

 

A támogatás feltételeit a 16/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelet            8. §-a részletezi.

 

1.b./ A támogatás kifizetése postai úton történik a 2015. évi szociális  keretből.