MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYAZT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

128/2015.(IX.09.)

H A T Á R O Z AT A:

 

Születési támogatás

 

A Képviselő-testület:

 

1.a./ A 2015-ös évben születési támogatást nyújt, minden 2015. január 1. után született gyermek szülőjének kérelmére.

       A támogatás összege 50 000 Ft/gyermek.

A támogatás feltételeit a 16/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelet            7. §-a részletezi.

1.b./ A támogatás kifizetése postai úton történik a 2015. évi szociális  keretből.