MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

127/2015.(IX. 09.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használati díj módosításáról szóló 137/2012. határozat visszavonása

 

A Képviselő-testület:

 

1.   a  közterületek használatáról szóló 21/2008. (XII. 23.) rendelet 2. számú mellékletének díjtételeit módosító Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. határozatát visszavonja. 

    Határidő: azonnal

    Felelős:   Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző