MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

117/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Hétvégi ambuláns ellátás biztosításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1.a./ Máriapócs város és Pócspetri község lakossága számára a hétvégi ambuláns ellátás biztosítására a Pócsi Medicus Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel szerződést köt 2015. december 31. napjáig.

 

1.b./ A  szolgáltatásért  havi: 300 000,-Ft-ot fizet a szolgáltató részére a szerződésben meghatározottak szerint.

 

1.c./ Pócspetri Önkormányzat a havi költségekhez 50 000 Ft-tal járul hozzá, a görög katolikus egyház pedig, éves szinten 500 000 Ft-tal támogatja a hétvégi ambuláns ellátás biztosítását.

 

1.d./ Megbízza  Papp  Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt a hétvégi ambuláns ellátásról szóló szerződés, valamint Pócspetri Önkormányzatával a hozzájárulás fizetésére, és a görög katolikus egyház támogatására vonatkozó szerződések előkészítésére és aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

              Dr. Juhász Szabolcs jegyző