MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

116/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Nyírbátori Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálatnál lévő gépjármű jogszerű használatához

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Hozzájárul  a  Nyírbátori  Kistérségi  Pedagógia  Szakszolgálat használatában lévő LOB-882 forgalmi rendszámú gépjármű üzembentartói jog bejegyzéséhez.

 

2./  Megbízza  Dr.  Juhász  Szabolcs  jegyzőt, hogy a Képviselő-testület határozatát a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás (4300. Nyírbátor, Édesanyák útja 4 szám) részére küldje meg.

 

     Határidő: azonnal       

     Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző