MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

115/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócsi Városüzemeltetési Nonprofit Kft létrehozásáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A Szociális Szövetkezet létrehozására vonatkozóan hozott alábbi határozatait visszavonja:

     -26/2015.(II.13.); 40/2015.(III.09.); 41/2015.(III.25.); 59/2015.(IV.15.); 76/2015.(IV.29.)

2./ A Máriapócsi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t létrehozza.

A társaság neve: Máriapócsi Városüzemeltető Nonprofit Korlátort Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Máriapócsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Székhely:   4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

Ügyvezető:   Bodolai Mihály

Felügyelő bizottság:

·               Tamás László elnök,

·               Miklóssy András Kálmánné tag,

·               Polyák Tibor tag.

A tisztségviselőket 5 évre választja meg a Képviselő-Testület!

A társaság alapítója: Máriapócs Város Önkormányzat 100 %-ban.

A társaság tevékenységi köre(i): melléklet tartalmazza

Alapítási törzstőke:   3 000 000.-Ft,

                               -2015. évben:  1 500 000.-Ft

                               -2016. évben:  1 500 000.-Ft

3./ Megbízza Dr. Danka János ügyvédet a cégbírósági bejegyzéshez szükséges ügyvédi feladatok ellátására.