MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

114/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat területén búcsúk, vásárok és piacok alkalmával a parkírozás szabályszerű lebonyolítására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A benyújtott pályázat alapján Máriapócs Város Önkormányzat területén búcsúk, vásárok és piacok, valamint az azokhoz kapcsolódó parkírozás szabályszerű lebonyolítására kiírt pályázati felhívásra beérkezett Napkorona Udvarház Kft 4552. Napkor, külterület 0187/111 sz. pályázatát elfogadja.

 

2./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a Napkorona Udvarház Kft (4552. Napkor, külterület 0187/111 sz.) ügyvezetőjével Támba Miklós vállalkozóval a szerződést 2015. december 31-ig a pályázatban foglaltak szerint kösse meg.

 

3./ A bérleti díj összegét a szerződés aláírását követően 3 napon belül kell a vállalkozónak az önkormányzat számlájára átutalni.

      Határidő: 2015. július 02. 1000

      Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző;