MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

113/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat beruházásában megvalósult Máriapócs, Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az „Integrált Városfejlesztési Célok megvalósítása Máriapócson” című ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2013-0002 kódszámú pályázat részeként megvalósult Máriapócs, Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon lévő 2 db  elárusító pavilon működtetésére és üzemeltetésére ismételten pályázatot ír ki.

 

2./ Megbízza Papp Bertalan polgármester és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a helyben szokásos módon (hirdetőtáblák, képújság, honlap), valamint megyei napilapban tegye közzé.

Határidő: azonnal

       Felelős:  Papp Bertalan polgármester;

                       Dr. Juhász Szabolcs jegyző;