MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

112/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítéséről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Elfogadja  Máriapócs  Város  Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítését az alábbiakkal:

A Képviselő-testület:

 

A 0-3 éves gyermekek napközbeni ellátása biztosításának módjáról

A Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2014. (VII.23.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően Máriapócs Város Önkormányzata Nyírgyulaj Községi Önkormányzat intézményével kötött ellátási szerződés keretében oldja meg a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását. Az ellátási szerződés alapján az ellátást nyújtó Nyírgyulaj Községi Önkormányzat a máriapócsi 0-3 éves korú gyermekek részére a bölcsődei ellátást biztosítja.

 

A válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozásának módjáról

A Védőnői Szolgálattal (4326 Máriapócs, Kossuth tér 3.) folytatott egyeztetések alapján Máriapócson a 2014. évben a válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása keretében 0 fő gondozására került sor, így ezzel kapcsolatos tapasztalatok nincsenek.

 

2./ Megbízza a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az átfogó értékelés kiegészítését küldje meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.