MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

111/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat és Nyírgyulaj Község Önkormányzat között létrejött, a bölcsődei ellátás biztosításáról szóló szerződés módosításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./  Támogatja a Máriapócs Város Önkormányzat és Nyírgyulaj Községi Önkormányzat által létrejött, a 0-3 éves korú gyermekek bölcsődei ellátására kötött szerződés meghosszabbítását 1 éves időtartamra.

 

 2./ Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert a szerződés aláírására.

      Határidő: azonnal

      Felelős: Papp Bertalan polgármester