MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

110/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzatánál, Intézményeiben  és Közös Hivatalában a Tervezésre  vonatkozó belső ellenőrzés eredményéről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs Város Önkormányzatánál, Intézményeiben és Közös Hivatalában a Tervezésre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./   Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző