MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

109/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató Máriapócs Város Települési Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatokra vonatkozó szabályozottság belső ellenőrzés eredményéről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Máriapócs  Város Települési Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok szabályozottságára vonatkozó belső ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

 

2./  Az ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló alapján készített intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző