MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

107/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda létszámtúllépés engedélyezése

 

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ A Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmére a 2015/2016-os nevelési évre engedélyezi  a törvényben előírt maximális óvodai csoportlétszám 20 %-os túllépését.