MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

106/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda szakmai beszámolója, a 2015/2016. tanévre való felkészülés

 

A Képviselő-testület:

 

   1./ Máriapócs  Város  Önkormányzat  Napközi Otthonos Óvoda szakmai beszámolóját elfogadja, valamint a 2015/2016. tanévre történő felkészülésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

   2./  Megbízza   Papp  Bertalan  polgármestert,  hogy  a  Képviselő-testület határozatát Bajzáth Viktória óvodavezető részére küldje meg.

        Határidő: azonnal       

        Felelős: Papp Bertalan polgármester