MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

105/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításához

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Az   előterjesztéshez   mellékelt  (1.sz. melléklet)  Máriapócsi Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítását, valamint a módosítást tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot  jóváhagyja.

 

2./ Megbízza Bajzáth Viktória óvodavezetőt, hogy a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében az Alapító Okiratot 8 napon belül megküldeni szíveskedjen a Magyar Államkincstárhoz.