MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

104/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Kulturális Központ és Városi Könyvtár alapító okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása

 

A Képviselő-testület:

 

A Képviselő-testület az alapító okirat és az SZMSZ 1. pontjának intézmény nevének és címének szerinti módosítását jóváhagyja.

 

1. A költségvetési szerv elnevezése: Kulturális Központ és Városi Könyvtár

székhelye: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

2. A 23/2014 (III.12.) számú Alapító Okirat 2015. június 30. napon hatályát veszti.

3. A határozathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt, Művelődési Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratát és SZMSZ-ét jóváhagyja.

4. Megbízza az intézményvezetőt, hogy a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében az Alapító Okiratot 8 napon belül megküldeni szíveskedjen a Magyar Államkincstárhoz. A kötelező név és cím módosításokat a szükséges szerveknél bejelenteni szíveskedjen: NAV, Statisztikai Hivatal, NMI.