MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

103/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

 

A Képviselő-testület:

 

1./  Az  előterjesztéshez  mellékelt  Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítását, valamint a módosítást tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot  jóváhagyja.

 

2./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a törzskönyvi bejegyzés módosítása érdekében az Alapító Okiratot 8 napon belül megküldeni szíveskedjen a Magyar Államkincstárhoz.