MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2015.(VI.30.)

H A T Á R O Z AT A:

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

 

A Képviselő-testület:

 

1./  A  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul  veszi.