MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

100/2015.(VI.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A települési önkormányzatok működtetési kötelezettségéről

 

A Képviselő-testület:

 

 1./ Szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Máriapócs, Kossuth-tér 10. szám alatti, Máriapócs 210 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú köznevelési feladatot ellátó ingatlannak a működtetői feladatát nem vállalja.

 

Határidő: 2015. június 15.

Felelős:   Dr. Juhász Szabolcs jegyző;