MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

99/2015.(VI.12.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetés vonatkozásában tett ajánlatokról

 

A Képviselő-testület:

 

 1./  A szociális nyári gyermekétkeztetést 2015. június 16. napjától, 2015. augusztus 13. napjáig a Pócspetri Község Önkormányzat ajánlattevővel kívánja biztosítani 454,-Ft/fő/nap összegben.

Az önkormányzat a pályázaton nyert 440,-Ft/fő/nap támogatás feletti 14,-Ft/fő/nap többlet kiegészítést pénzben vállalja.

 

2./ Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződést Pócspetri Község Önkormányzatával kösse meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester;

                      Dr. Juhász Szabolcs jegyző;