MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

97/2015.(VI. 08.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója

 

A Képviselő-testület:

 

1./ A jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja Máriapócs Város Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepcióját.

Határidő: azonnal

         Felelős: Papp Bertalan polgármester