MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

96/2015.(VI. 08.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

Városgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létrehozása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt és Tóth Árpád önkormányzati képviselőt, hogy Dr. Danka János ügyvéddel vegyék fel a kapcsolatot és egyeztessenek a Városgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létrehozásáról, valamint a Nonprofit Kft. alapításához kapcsolatos dokumentumokat készítsék elő.

Az egyeztetés eredményéről és az előkészítő munkáról a soron következő Képviselő – testületi ülésen számoljanak be.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

         Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző, Tóth Árpád képviselő