MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

95/2015.(VI.08.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Tájékoztató Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező Napköziotthonos Óvoda étterem és melegítő konyha pályázat benyújtásáról

 

A Képviselő-testület:

 

 

1./  Papp Bertalan polgármester tájékoztatását a Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonát képező Napköziotthonos Óvoda étterem és melegítő konyha pályázat benyújtásáról tudomásul veszi.

                     Határidő: folyamatos

       Felelős:   Papp Bertalan polgármester;