MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

94/2015.(VI.08.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat tulajdonában lévő

belterületi utakon lévő járdák

valamint sportöltöző pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

 

 

A Képviselő testület:

 

1.   pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatára, az alábbi alcélokra

-b.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,

-c.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása

A beruházás teljes költsége:

-b.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: bruttó 17.906. 400. Ft

-c.) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása:bruttó 23.540. 800. Ft

Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján mindkét alcél esetén a fejlesztési költség 85%-a, azaz bruttó 35. 000. 000. Ft

 

A biztosítandó önerő a fejlesztési költség 15%-a, azaz bruttó 6. 447. 200. Ft.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert  és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a pályázatot készíttesse el és határidőre nyújtsa be.

Határidő: 2015. június 09. délután 16 óra

Felelős:  Papp Bertalan polgármester

 Dr. Juhász Szabolcs jegyző