MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

93/2015.(VI. 08.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A 2015. évre megpályázott szociális nyári gyermekétkeztetés biztosításának feltételeiről

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot Pócspetri Község Önkormányzatával és a Máriapócsi Lelkigyakorlatos és Zarándokházzal, a két ajánlattevővel, hogy a pályázatban meghatározott 440ft/adag összegben tudja –e vállalni a melegétkeztetést.

Határidő: azonnal

         Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző