MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

92/2015. (VI. 08.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Nyíregyházi Közigazgatási Bíróság 1.M.333/2014/15. sz. ítélete elleni fellebbezésének ügye

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon fellebbez.

Megkéri Dr. Dajka János (4401 Nyíregyháza, Pf. 182.) jogi képviselőt, hogy a fellebbezést a Nyíregyházi Törvényszékhez címezve, de a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál három példányba adja be.

Határidő: azonnal

         Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző