MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

91/2015.(VI. 08.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Farkas Jánosné Máriapócs, Ófehértói u. 9. sz. alatti lakos kérelme 1028. és 1029. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

 

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a soron következő Képviselő – testületi ülésre készítse elő Farkas Jánosné kérelmét, valamint az önkormányzati földekre vonatkozó tömbösítési határozatokat.

Határidő: azonnal

         Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző