MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

90/2015.(VI. 08.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat beruházásában megvalósult Máriapócs, Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Király Károly (4244. Újfehértó, Attila u. 29. sz.) egyéni vállalkozó pályázatát az alábbi indok alapján nem fogadja el:

·        Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály előzetes szakhatósági véleménye az elárusító pavilon zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi forgalmazásra élelmiszerhigiéniai és állategészségügyi szempont alapján alkalmatlan.

Határidő: azonnal

         Felelős: Papp Bertalan polgármester; Dr. Juhász Szabolcs jegyző

 

    2./ Máriapócs Város Önkormányzat beruházásában megvalósult Máriapócs, Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére ismételten pályázati felhívást tesz közzé.

Határidő: azonnal

         Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző