MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

84/2015.(V. 20.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Az Ember Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett a roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak, és termékek elérhetővé tételének támogatására pályázat benyújtása

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Az előterjesztést megtárgyalta, és támogatja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások által meghirdetett roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak, és termékek elérhetővé tételének támogatására című pályázat benyújtását.

 

                     Határidő: folyamatos

                      Felelős: Papp Bertalan polgármester