MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

83/2015.(V.20.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Nyírbátori Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálatnál lévő gépjármű jogszerű használatáról

 

A Képviselő-testület:

 

 

1./ Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulást keresse meg, és egyeztessen, hogy milyen fizetési kötelezettségei vannak Máriapócs Város Önkormányzatának a Nyírbátori Kistérségi Pedagógia Szakszolgálatnál lévő LOB-882 forgalmi rendszámú gépjármű jogszerű használatában.

 

                       Határidő: folyamatos

         Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző