MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

82/2015.(V.20.)

H A T Á R O Z A T A:

 

A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Megállapodásának módosításáról

 

A Képviselő-testület:

 

1.   Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.

 

2.   Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

 

    Határidő: folyamatos

              Felelős: Papp Bertalan polgármester