MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

81/2015.(V. 20.)

H A T Á R O Z A T A:

 

 

Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívás

 

A Képviselő-testület:

 

1.)   Az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást Máriapócs Város Önkormányzat fenntartásában lévő búcsúvásárok és piacok üzemeltetésére, valamint a vásárokhoz és piacokhoz kapcsolódó parkíroztatás üzemeltetési feladatainak ellátására pályázati felhívását jóváhagyja a jegyző úr által tett módosításokkal.

Megbízza Papp Bertalan polgármestert és Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a helyben szokásos módon (hirdetőtáblák, képújság, honlap) valamint megyei napilapban tegye közzé.

Határidő: azonnal

Felelős: Papp Bertalan polgármester

                        Dr. Juhász Szabolcs jegyző