MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

80/2015.(V. 20.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Máriapócs Város Önkormányzat beruházásában megvalósult Máriapócs Kossuth tér 26/4 hrsz-ú ingatlanon belül elárusító pavilonok működtetésére és üzemeltetésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatról

 

A Képviselő-testület:

 

1.)  Megbízza Dr. Juhász Szabolcs jegyzőt, hogy a Szakhatóságokat keresse meg és egyeztessen velük, hogy az elárusító pavilonokat milyen célra lehet bérbe adni.

 

2.) Király Károly egyéni vállalkozó (4244. Újfehértó, Attila u. 29. sz) benyújtott pályázatáról a következő Képviselő – testületi ülésen dönt.

 Határidő: következő Képviselő – testületi ülés

               Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző