MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

79/2015.(V. 20.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Javaslat a Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának elfogadására

 

A Képviselő-testület:

 

1.) A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatát elfogadja.

 

     Határidő: folyamatos

              Felelős: Dr. Juhász Szabolcs jegyző