MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2015.(V. 20.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Megállapodás módosítás a járási hivatal kialakításához

A Képviselő-testület:

 

1.)  A megállapodás módosítása a járási hivatal kialakításához előterjesztést megtárgyalta, és a határozat melléklet szerint a megállapodást jóváhagyja.

 

2.) Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy a Máriapócs Város   Önkormányzata és a Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal által kötött megállapodás módosítását a járási hivatal kialakításához írja alá.

 

3.)  Felhatalmazza Papp Bertalan polgármestert az üzemeltetési szerződés megkötésére és aláírására.

     Határidő: folyamatos

              Felelős: Papp Bertalan polgármester