Közterületek használatáról 13-2015.09.09. (PDF)

 

 

Máriapócsi Közös

Önkormányzati Hivatal

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Tel.:42/554-500

Fax: 42/554-502

Ügyiratszám: 1455-8/2015

 

Előzetes hatásvizsgálat

 

A MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 13/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló

közterületek használatáról

 

        a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

 

     aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

 

A rendelet megalkotásával biztosítja Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy a településen a közterületen az árusítás jogszerűen működjön. A rendelet társadalmi hatása az árusokra többlet terhet nem jelenthet, az önkormányzatnak többlet bevételt jelenthet.                                                           

 

      ab.) környezeti és egészségi következményei:

 

A rendeletnek hatására az árusítás szép, rendezett környezetben lesz. Egészségügyi következménye nincs.

 

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

 

            A rendelet végrehajtásához szükséges személyi állomány, valamint tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Az adminisztratív feladatok elvégzése megoldott.

 

   b.) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

 

2008.-ban lett megalkotva a rendelet. Hatása pozitív a lakosság és árusok körében is. Jelentős jogszabályi és helyi változások miatt vált szükségessé a rendelet módosítása.

 

c.)      a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

 

Ezek a feltételek mind rendelkezésre állnak.

 

M á r i a p ó c s, 2015. szeptember 2.

 

 

            P a p p  Bertalan s.k.                            Dr.   Juhász Szabolcs  s.k.

               polgármester                                                 jegyző