MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2015.(IV.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

„Nyírségi Energetika és Innovációs Klaszter” létrehozásáról

 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

 

1./ Egyetért és támogatja a „Nyírségi Energetika és Innovációs Klaszter” létrehozását.

Úgy dönt, hogy csatlakozik a „Nyírségi Energetika és Innovációs Klaszterhez”.

 

A Képviselő-testület alapító tagként Papp Bertalan polgármestert, akadályoztatása esetére, pedig Polyák Tibor alpolgármestert delegálja.

 

 

Úgy dönt, hogy a „Nyírségi Energetika és Innovációs Klaszter” alapító okiratának tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Felkéri Máriapócs Önkormányzat Képviselő-testületét a szükséges intézkedések meghozatalára.

 

2./ Megbízza Papp Bertalan polgármestert, hogy az éves tagdíj átutalásáról intézkedjen.