MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2015.(IV.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Szociális nyári gyermekétkeztetésről

 

A Képviselő-testület:

 

 1./  43  napon keresztül 2015. június 16. naptól, 2015. augusztus 13. napig terjedő időszakban, egyszeri melegétkeztetés formájában nyári étkeztetést biztosít a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére.

 

 2./ A  települési  önkormányzat  a  szociális nyári gyermek-étkeztetéshez önerőt nem biztosít.

 

3./  A  települési  önkormányzatok  részére szociális nyári gyermek-étkeztetés céljából 2015. éven nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait tartalmazó pályázatban foglaltakat vállalja.