MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2015.(IV.29.)

H A T Á R O Z A T A:

 

Egyebek

Oláh István hagyatékáról

 

A Képviselő-testület:

 

1./ Oláh István 1 000 000 Ft összegű hagyatékát, évi 200 000 Ft összegben a jelenlegi Képviselő-testület fennállásáig az óvodás és iskolás gyermekek tehetséggondozására fordítja, az alábbiak szerint:

                 Az óvoda esetében az éves keret: 50 000 Ft   (csoportosan)

     Az iskola esetében az éves keret: 150 000 Ft (pedagógusok döntsenek az összeg felosztásáról, a gyermekek kiválasztásáról).

       Az iskolás gyermekek részére az anyagi támogatás az iskolai ballagáson kerüljön átadásra.